Sikke-i Tasdik-ı Gaybi (Çanta Boy)

Sikke-i Tasdik-ı Gaybi (Çanta Boy)

Yorum Ekle

%29

35,50 TL 50,00 TL

100 TL üzeri kargo bedava!

Kategori İslam > Kuran ve Kuran Üzerine
Yayınevi Söz Basım Yayın
Yazar Bediüzzaman Said-i Nursi
Barkod 9799756438632
- +
Baskısı yok

Sikke-i Tasdik-ı Gaybi (Çanta Boy)

Takdim Bediüzzaman Said Nursî Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar. Yirmi Yedinci Mektubun Lâhikasından Alınmış Mühim Parçalar. Küçük Hüsrev Feyzi'nin bir istihracıdır. BİRİNCİ ŞUÂ: Kur'ân-ı Kerîm otuz üç âyetiyle Risale-i Nur'a manen ve cifren işaret ediyor. Bu Şua'da o âyetlerden yirmi dokuzunun mânâları verilerek, Risale-i Nur'un asrımızda Kur'ân'ın mânevî bir mûcizesi ve harika bir tefsiri olduğu açıklanıyor. Birinci Sual: Okunan Kur'ân ve duaların sevapları sayısız insanlara bağışlanıyor. Bu sevaplar o insanlara nasıl ulaşıyor ve sevabın aynısı onların her birisine veriliyor mu? İkinci Sual: Kur'ân Risale-i Nur hakkında ne diyor? Birincisi (Risale-i Nur'a işaret eden birinci âyet): Nur Sûresi, 24:35. Resaili'n-Nur'a İşaret Eden İkinci Âyet: Hud Sûresi, 11:112. Üçüncü Âyet-i Meşhure: Ankebut Sûresi, 29:69. Dördüncü Âyet-i Meşhure: Hicr Sûresi, 15:87. Beşinci Âyet: En'âm Sûresi, 6:122. Altıncı Âyet: Hadîd Sûresi, 57:28. Yedinci Âyet: Yûnus Sûresi, 10:82. Sekizinci Âyet: En'am Sûresi, 6:61. Dokuzuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:256; Lokman Sûresi, 31:22. Onuncu Âyet: Bakara Sûresi, 2:269. On Birinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:129. On İkinci Âyet: Bakara Sûresi, 2:151. On Üçüncü Âyet: Âl-i İmran Sûresi, 3:7. On Dördüncü Âyet: Nisa Sûresi, 4:162. On Beşinci Âyet: Nisa Sûresi, 4:174. On Altıncı Âyet: Fussilet Sûresi, 41:44. On Yedinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:129. On Sekizinci Âyet: Mâide Sûresi, 5:56. On Dokuzuncu Âyet: Tahrim Sûresi, 66:8. Yirminci Âyet: İsra Sûresi, 17:82. Yirmi Birinci Âyet veya Âyetler: Nahl Sûresi, 16:121. En'âm Sûresi, 6:161. Yirmi İkinci Âyet ve Âyetler: Yûnus, Yusuf, Ra'd, Hicr, Şuarâ, Kasas ve Lokman sûrelerinin başlarındaki âyetler. Yirmi Üçüncü Âyet: Kalem Sûresi, 68:32. Yirmi Dördüncü Âyet veya Âyetler: Zümer Sûresi, 39:1. Yirmi Beşinci Âyet: Fussilet Sûresi, 41:1-2. Yirmi Altıncı Âyet: Hûd Sûresi, 11:105. Hûd Sûresi, 11:108. Yirmi Yedinci Âyet: Saf Sûresi, 61:8. Yirmi Sekizinci Âyet: Tevbe Sûresi, 9:32. Yirmi Dokuzuncu Âyet: İbrahim Sûresi, 14:1. Yirmi Dokuzuncu âyetin sehvine dair tafsilât. SEKİZİNCİ ŞUÂ: Hz.Ali'nin (r.a.) Risâle-i Nur'a dair kerâmetkârâne müjdelerinden üçüncüsünü açıklayan bir risaledir. Bu arada, Bediüzzaman, Risâle-i Nur'un kıymet ve önemini gösteren hakikatleri açıklamasının sebep ve hikmetlerini de burada belirtmektedir. YİRMİ SEKİZİNCİ LEM'ANIN BİRİNCİ MESELESİ: Risale-i Nurdan haber veren İkinci Keramet-i Aleviye Risalesidir.
ON SEKİZİNCİ LEM'A: Gizli kalmış mühim bir Peygamber (a.s.m.) mu'cizesini açıklayan ve evliyânın kerametlerinin hak olduğuna kesin bir delil teşkil eden Hz. Ali'nin (r.a.) gaybî bir kerametini açıklayan Birinci Keramet-i Aleviye Risâlesi isminde bir lem'adır. SEKİZİNCİ LEM'A: Hûd Sûresi 105. ve 112. âyetlerinin tefsiri mâhiyetinde olan bu risâle, Gavs-ı Âzam Abdülkadir Geylanî'nin kerâmet-i gaybiyesiyle Kur'ân'ın esrârına âit olan Risale-i Nur'un makbuliyetini gösterir ve bu zamanın Kur'ân hizmetkârlarına işaretle beraber onların mânevî güçlerini ve şevklerini artıran, sıkıntılarını gideren lem'adır. Risale-i Nur'dan Parlak Fıkralar ve Bir Kısım Güzel Mektuplar. Hüve Nüktesi: Hava zerrelerindeki İlâhî ilim, irade ve kudret tecellîsini anlatır. Yirmi Dokuzuncu Mektubun Beşinci Risale olan Beşinci Kısmı: 'Allah göklerin ve yerin nurudur.' (Nur Sûresi, 24:35.) âyetine dair. Na'büdü Nüktesi: 'Risale-i Nur nedir ve hakikatler muvacehesinde Risale-i Nur ve tercümanı ne mahiyettedirler?' diye bir takriznâmedir.

Dil Türkçe
Kâğıt Cinsi Şamua
Cilt Tipi Ciltli
Basım Yeri TÜRKİYE
Yayın Tarihi Şubat-2012
Baskı Sayısı 1. Baskı
Sayfa Sayısı 587
Ölçü 14x19,5 cm
  • Bu ürüne henüz yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olabilirsiniz...

Bediüzzaman Said-i Nursi Kitapları

Bu Ürünü Alanlar Bunları da Aldı

Birlikte Bakılan Ürünler

Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın