Joseph Campbell’ın başucu kitapları

 

Çocukluğunda Kızılderililere duyduğu ilgi onu, dünyanın değişik çağlarına ait mitlerin karşılaştırmalı bilimine götürdü. Mitolojiyle ve felsefeyle yoğrulmuş evrenler yaratmak isteyen yazarlara kılavuzluk etti. Joseph Campbell’ın da feyz aldığı, etkilendiği eser ve yazarlar vardı kuşkusuz. Bu hafta Campbell’ın başucu kitaplarını okurlar için derledik.

Dönüşümler/Metamorfozlar, Publius Ovidius Naso (Ovide)

Ovid, klasik Roma döneminin en önemli şairlerindendir. İmparator Augustus döneminde yaşamış, Virgil ve Horace gibi büyük üstatlarla aynı dönemde eserler yazmıştır. On beş kitapçıktan oluşan ve kesintisiz anlatılan mitolojik hikâyelerle işlenmiş Dönüşümler/Metamorfozlar, en meşhur eseridir. Mitolojik hikâyeler konusunda ana kaynakça olarak addedilir. Elinizdeki kitap, bu serinin ilk üç bölümünden oluşmaktadır. Ovid, Latince edebiyatın büyük üstatları Virgil ve Horace’la aynı seviyede bir şana sahiptir. Şiirleri, Orta Çağ’ın sonuna kadar Avrupa sanatı ve edebiyatını önemli ölçüde etkilemiştir.

Totem ve Tabu, Sigmund Freud

Freud'a göre ilkel insan bizim çağdaşımız sayılır. Tarih öncesi çağlardaki insanların geçirdiği evreler, gündelik yaşamlar, sanatları, oluşturdukları söylenceler ve mitlerde gelişim sürecimizin önceki basamakları hakkında ciddi izlere rastlar, onlarda kendimize benzerlikler buluruz. Bugün bazı topluluklarda izlerine rastlansa da Freud'un deyimiyle dinsel-sosyal bir kurum olan totemizmin etkilerinin azalmasına karşılık, tabu konusu farklı biçimlere bürünerek de olsa azımsanmayacak derecede yakınımızda durur. Freud'un eserini kaleme alırken belirttiği gibi Totem ve Tabu, bu alanda ele alınan ilk ciddi çalışma olmasının yanı sıra, psikanalizin bakış açısı ve bulgulamalarıyla toplum psikolojisinin kemikleşmiş sorunlarına yönelik bir çözümleme denemesi; etnologlar, filologlar, folklorcular ve psikanalistler için kendi ilgi alanlarıyla bağlantı kurabilecekleri bir köprü inşasıdır.

                                                                                               Kral Oidipus, Sophokles                                                                                                       

Yunan tragedyasının en önemli yazarları arasında adı ilkönce hatırlanan Sophokles, konuları işleyişi ve oyundaki karakterleri canlandırılmakta ustalığıyla ayrı bir yere sahiptir. Tiyatro tekniğini geliştirmiş, diyaloglara, dekor ve kostüme önem vermiştir. Tragedyalarında dönemin yazarlarında rastlanmayan derli toplu bir içyapı görülür. Eserlerinde yazgı sorununu her zaman ön planda tutar. Katıldığı yarışmalarda yirmiden fazla ödül almıştır. Yüz yirmi üç tragedya yazan Sophokles'in eserlerinden sadece Aias, Antigone, Kral Oidipus, Elektra, Trakhis Kadınları, Philoktetes, Oidipus Kolonos'ta günümüze ulaşabilmiştir.

Typee: Polinezya Hayatında Bir Bakış, Herman Melville

Moby Dick'in yazarı Herman Melville'in 1846'da yayımlanan ilk kitabı ilk romanı Typee: Polinezya Hayatında Bir Bakış, ilk kez Türkçede! Kitabı Türkçe’ye kazandıran Barış Gümüşbaş'ın önsözde belirttiği gibi; Typee, Melville'in tüm yapıtları gibi çok katmanlı, değişik düzeylerde ve biçimlerde okunabilecek bir kitap. Yalnızca heyecanlı bir maceraya tanık olmak için, ya da Güney Pasifik coğrafyası ve kültürleri üzerine bilgi edinmek için okunabilir.

Tragedyanın Doğuşu, Friedrich Nietzsche

“Dionysos müziğine inanan gönüldeşlerim, siz tragedyanın bizim için taşıdığı anlamı da bilirsiniz. Biz onda, müzikten yeniden doğan tragedya söylencesini buluyoruz. Biz bu söylencede tüm nesneleri umar ve en etkili acıyı unutabiliriz! En etkili acı, bizim için her şeydir. Bu sözcüğü anlıyorsanız, sonunda benim umutlarımı da anlayacaksınız.” – Friedrich Nietzsche


Kitap365.com, web sitemizde en iyi deneyimi yaşamanızı sağlamak için çerezleri kullanır. Daha fazla bilgi için tıklayın